Road2Work WEEELABEX gecertificeerd

Ga terug

09-09-2015

Road2work maakt 1e elftal WEELABEX-gecertificeerde bedrijven compleet

 

Leerwerkbedrijf Road2work uit Ede heeft onlangs als elfde bedrijf in Nederland de WEELABEX-

certificering gekregen. Het WEELABEX-label is een Europese kwaliteitstandaard dat hoge eisen stelt

aan de demontage en verwerking van afgedankte elektrische apparaten (e-waste) door

recyclingbedrijven. Zo vereist het label veilige arbeidsomstandigheden, een hoog milieurendement

en transparante afzet van eindproducten aan gecertificeerde bedrijven.

Erik Schalk, directeur van Road2work, is bijzonder trots op de behaalde mijlpaal: “Om in

internationaal verband de recycling van afgedankte e-waste op een hoger niveau te brengen, zijn

Nederlandse recyclingbedrijven per 1 juli 2015 verplicht WEELABEX-gecertificeerd te zijn. Een

WEELABEX-label vereist goede administratie en registratie. Waar grote bedrijven vaak uitgebreide

systemen hebben, tonen wij aan dat het ook op kleine schaal met eenvoudige software en

administratie mogelijk is om volledig transparant te zijn.”

Bij Road2work worden oude elektrische apparaten gesorteerd en gedemonteerd Dit gebeurt in een

samenwerking tussen Wecycle, ACV en Road2work onder de naam Wecycle Service Center.

Afgedankte apparaten worden gesorteerd en groot witgoedapparaten gedemonteerd om er

vervolgens weer nieuwe grondstoffen van te laten maken. De apparaten zijn afkomstig van de ACV-

afvalbrengstations in Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen, Restore kringloop en diverse

bedrijven. Voor bedrijven zorgt Road2work ook voor een volledige en gecertificeerde vernietiging

van ICT apparatuur waarbij uiteraard de harde schijven vernietigd worden en de klant daar een

certificaat van ontvangt.

Met het WEELABEX-label zijn inleveraars van elektrische apparatuur verzekerd van een zo duurzaam

mogelijke verwerking van hun ingeleverde elektrische apparaten. Road2work zorgt voor de eerste

stappen in een proces die ertoe leiden dat van de ingeleverde elektrische en elektronische apparaten

83% als nieuwe grondstof wordt ingezet. Voor ICT apparatuur ligt het recyclingpercentage zelfs

boven de 95% waarbij de hoogste veiligheids- en duurzaamheidsnormen worden gehanteerd. Al dit

werk gebeurt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Road2work is in 2012 van start gegaan. Het leerwerkbedrijf komt voort uit een samenwerking met

ACV en de gemeentes Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen.

— EINDE PERSBERICHT —

Share Button