Road2work draagt bij aan duurzaamheid in EDE

Ga terug

27-02-2014

De gemeente Ede heeft in 2013 intensief gewerkt aan maatregelen en voorzieningen om Ede duurzamer te maken. Het eerste Duurzaamheidsverslag 2013, dat het college presenteert, geeft een overzicht van de resultaten, die de gemeente Ede, mede samen met anderen, het afgelopen jaar op het gebied van duurzaamheid heeft bereikt.

Road2work heeft haar steentje bijgedragen zie pagina 23 van het rapport :

 

Road2work leidt tot milieuwinst en werk
In samenwerking met de vier deelnemende gemeenten
heeft de ACV samen met een lokale ondernemer een
recycling- en re-integratie bedrijf opgezet genaamd
Road2work B.V. Medewerkers van Road2work
sorteren al het elektronische afval, dat in Ede, Renkum,
Wageningen en Veenendaal wordt ingezameld. In
het verleden stuurde ACV dit afval uit de regio direct
door naar een landelijke verwerker. Daarnaast was de
belading van de container bij de milieustraat verre van
optimaal. Road2work zorgt er nu voor, dat de totale
hoeveelheid elektronisch afval van de milieustraat in
het begin van de afvalketen wordt gescheiden. Daarna
sorteren de medewerkers zeven hoofdstromen, die
direct naar de eindverwerker worden vervoerd. Bij een
deel van de stroom (o.a. het witgoed & ICT) loont het om
met de hand te demonteren, waardoor er een schone
monostroom ontstaat die direct als grondstof hergebruikt
kan worden.
Road2work wil ook helpen om de stap naar een baan te
verkleinen. Door de aard van de werkzaamheden is er
voor iedereen wat te doen, van sorteren tot demontage,
van staand tot zittend werk. De afgelopen anderhalf jaar
heeft Road2work 75 deelnemers gehad, waarvan 48 zijn
uitgestroomd. Van deze 48 uitgestroomde deelnemers
is maar liefst 42 % doorgestroomd naar een baan
in het reguliere arbeidsproces. Dat is een heel mooi
resultaat, want bij de meeste leerwerkbedrijven ligt het
percentage, dat doorstroomt naar regulier werk lager.
Door in het begin van de keten te sorteren, besparen we
meer dan 50 % op transportkilometers. Dit verbetert de
luchtkwaliteit en vermindert de uitstoot van CO2. Door
handmatige demontage stijgt het hergebruikpercentage
van de afvalstroom witgoed en ICT van ongeveer 75 %
naar ruim 95 %. Road2work is een oplossing, waarbij het
mes aan twee kanten snijdt. Re-integratie mogelijkheden
en milieuwinst.

Share Button